Phân tích - Nhận định

Đầu cơ bất động sản có hoàn toàn tiêu cực?

Đầu cơ bất động sản có hoàn toàn tiêu cực?

Chuyên gia bất động sản (BĐS) Phan Công Chánh cho rằng, không hề có khái niệm về đầu tư ngắn hạn trong thị trường BĐS. Thực chất của việc đầu tư ngắn hạn chính là hình thức đầu cơ BĐS.