Khu công nghiệp

Tìm kiếm theo các tiêu chí: . Có 1 dự án.

KCN Minh Hưng Hàn Quốc

KCN Minh Hưng Hàn Quốc

Chơn Thành - Bình Phước

Dự án nổi bật